" /> My Title page contents
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
formats

การบริหารจัดการและการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการและการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มโรงพยาบาล

สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีการ แข่งขันค่อนข้างสูง ในกลุ่มของโรงพยาบาลนั้น มีการซื้อกิจการเป็นอย่างมาก ให้มาเป็นกลุ่ม โรงพยาบาลในเครือ ซึ่งในเครือกลุ่มเดียวกันนี้ ก็ยังมีการแข่งขันภายในกันเอง จากประสบการ โดยตรงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม ของโรงพยาบาลต่างๆนั้น หลายโรงพยาบาล ต่างประสบกับปัญหาในด้านการติดตามหนี้ ค่อนข้างสูง ซึ่งในการบริหารจัดการนั้นโรง พยาบาลเอกชนโดยส่วนใหญ่ มีการบริหาร จัดการ และการดำเนินงานที่มีระบบ มีการตั้ง เป้าหมายในการเก็บหนี้อยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่ สามารถไปถึงเป้าหมายได้ เนื่องมาจากสภาวะ ความคล่องตัวในหลายๆด้าน ดังนั้นทางผู้ บริหารจึงต้องหันกลับมาดูในเรื่องของการเก็บ หนี้ว่ามีประสิทธิภาพดีแล้วหรือยัง
กลุ่มโรงพยาบาลที่ประสบกับปัญหานี้ ส่วนใหญ่ จะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งทางโรงพยาบาล เองต้องการหาบุคคลให้เข้ามาดูแลระบบในการ ติดตามและจัดเก็บหนี้
หนี้ในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาล เป็นหนี้ที่มี ลักษณะเฉพาะด้าน หนี้ซึ่งไม่เหมือนกับกิจกา รอื่นๆ เช่น ถ้าเราซื้อของมา 100 ชิ้น ออกใบ แจ้งหนี้ 100 ถ้าของเกิดชำรุดเสียหายก็ขอ เปลี่ยน หรือคืน หรือทำปรับลดหนี้ให้ลูกค้าไป

กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างเพื่ออ่านบทความทั้งหมด


Debt Management 

We respect your email privacy

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on การบริหารจัดการและการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ   comments 
formats

Quality Advisory Services for Thailand only

บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ (Quality Advisory Services)

ด้วยการแข่งขันทางการตลาดที่ร้อนแรงในทุกภาคธุรกิจตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลายบริษัทมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันทางด้านราคาผ่านการควบคุมต้นทุน(Cost Leadership) ในขณะที่หลายบริษัทเบ็นเข็มไปที่การนำเสนอความแตกต่าง(Differentiation) บ้างก็ลงทุนไปกับนวัตกรรม(Innovation) ทุกกลยุทธถูกนำมาใช้เพื่อการแข่งขัน อย่างไรก็ตามการพัฒนาด้านคุณภาพยังถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธระดับปฏิบัติการ(Operational Strategy) ที่หลายองค์กรให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้ามเสมอมา

การยกระดับระบบคุณภาพองค์กรของท่านให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล(International Standard) นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เอสอีเอ คอนซัลติ้ง มีความยินดีที่จะนำเสนอบริการเพื่อการสนับสนุนท่านให้สัมฤทธิ์เป้าหมายคุณภาพขององกรณ์ท่านตามที่ได้ตั้งไว้

คลิ๊กโลโก้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
SEA-Quality-Advisor-SMALL

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on Quality Advisory Services for Thailand only  comments 
formats

Professional Public Training for Thailand only

หลักสูตร Professional Training

ด้วยปัจจัยที่เหมาะสมและความพร้อมของทีมที่ประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารผู้มีประสบการณ์ บัดนี้ เอส อี เอ คอนซัลติ้ง พร้อมและได้เริ่มเปิดดำเนินแล้วสำหรับงานทางด้านการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะเพื่อใช้ในงาน นอกเหนือจากหลักวิชาการหลักสูตรของเรายังอิงจากประสบการณ์จริงจากองค์กรต่างๆ ที่มีความหลากหลายด้วยเช่นกัน

กดที่โลโก้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SEA-Public-Training-SMALL

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on Professional Public Training for Thailand only  comments