63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
formats

The Joint Commission International (JCI)

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL

The Joint Commission International (JCI)

เป็นองค์กรอิสระ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพ และความปลอดภัยในการดูแลรักษา พยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่ว โลก ด้วยการตรวจประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่ สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ กำหนด

ในปัจจุบัน JCI คือการรับรองคุณภาพในส่วน งานของโรงพยาบาล ที่ท้าทายต่อการทำงาน ของผู้บริหารงานโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรง พยาบาลที่เป็นผู้นำในสายการแพทย์

แต่ความท้ายทายสูงสุดก็คือ การที่จะรักษา มาตรฐาน JCI ให้อยู่กับโรงพยาบาลของเรา อย่างยั่งยืนได้อย่างไร

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา โรงพยาบาลหลายๆ แห่ง ได้ประสบความสำเร็จในการเข้ารับการรับรองระบบดังกล่าวเพื่อยก ระดับองค์กร ซึ่งนั้นหมายถึงค่ารักษาพยาบาลที่ มีอัตราปรับสูงขึ้นตามไปด้วย และใช้ระบบเป็น เครื่องมือทางการตลาดอีกทางหนึ่ง สำหรับ ปัญหาที่พบบ่อยในองค์กรลักษณะนี้คือบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่ได้ผ่านกระบวนการนี้ กลับออกไป อยู่ในองค์กรอื่น เพราะบุคลากรดังกล่าวจะมี ความรู้ความเข้าใจในระบบ และเป็นที่ต้องการ สำหรับองค์ที่กำลังจะพัฒนาระบบ ซึ่งถือเป็นจุด อ่อนอย่างมาก

กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างเพื่ออ่านบทความทั้งหมด ในรูปแบบ PDF


The Joint Commission International (JCI) 

We respect your email privacy

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on The Joint Commission International (JCI)  comments 
formats

การบริหารจัดการและการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการและการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มโรงพยาบาล

สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีการ แข่งขันค่อนข้างสูง ในกลุ่มของโรงพยาบาลนั้น มีการซื้อกิจการเป็นอย่างมาก ให้มาเป็นกลุ่ม โรงพยาบาลในเครือ ซึ่งในเครือกลุ่มเดียวกันนี้ ก็ยังมีการแข่งขันภายในกันเอง จากประสบการ โดยตรงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม ของโรงพยาบาลต่างๆนั้น หลายโรงพยาบาล ต่างประสบกับปัญหาในด้านการติดตามหนี้ ค่อนข้างสูง ซึ่งในการบริหารจัดการนั้นโรง พยาบาลเอกชนโดยส่วนใหญ่ มีการบริหาร จัดการ และการดำเนินงานที่มีระบบ มีการตั้ง เป้าหมายในการเก็บหนี้อยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่ สามารถไปถึงเป้าหมายได้ เนื่องมาจากสภาวะ ความคล่องตัวในหลายๆด้าน ดังนั้นทางผู้ บริหารจึงต้องหันกลับมาดูในเรื่องของการเก็บ หนี้ว่ามีประสิทธิภาพดีแล้วหรือยัง
กลุ่มโรงพยาบาลที่ประสบกับปัญหานี้ ส่วนใหญ่ จะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งทางโรงพยาบาล เองต้องการหาบุคคลให้เข้ามาดูแลระบบในการ ติดตามและจัดเก็บหนี้
หนี้ในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาล เป็นหนี้ที่มี ลักษณะเฉพาะด้าน หนี้ซึ่งไม่เหมือนกับกิจกา รอื่นๆ เช่น ถ้าเราซื้อของมา 100 ชิ้น ออกใบ แจ้งหนี้ 100 ถ้าของเกิดชำรุดเสียหายก็ขอ เปลี่ยน หรือคืน หรือทำปรับลดหนี้ให้ลูกค้าไป

กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างเพื่ออ่านบทความทั้งหมด


Debt Management 

We respect your email privacy

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on การบริหารจัดการและการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ   comments 
formats

Quality Advisory Services for Thailand only

บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ (Quality Advisory Services)

ด้วยการแข่งขันทางการตลาดที่ร้อนแรงในทุกภาคธุรกิจตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลายบริษัทมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันทางด้านราคาผ่านการควบคุมต้นทุน(Cost Leadership) ในขณะที่หลายบริษัทเบ็นเข็มไปที่การนำเสนอความแตกต่าง(Differentiation) บ้างก็ลงทุนไปกับนวัตกรรม(Innovation) ทุกกลยุทธถูกนำมาใช้เพื่อการแข่งขัน อย่างไรก็ตามการพัฒนาด้านคุณภาพยังถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธระดับปฏิบัติการ(Operational Strategy) ที่หลายองค์กรให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้ามเสมอมา

การยกระดับระบบคุณภาพองค์กรของท่านให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล(International Standard) นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เอสอีเอ คอนซัลติ้ง มีความยินดีที่จะนำเสนอบริการเพื่อการสนับสนุนท่านให้สัมฤทธิ์เป้าหมายคุณภาพขององกรณ์ท่านตามที่ได้ตั้งไว้

คลิ๊กโลโก้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
SEA-Quality-Advisor-SMALL

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on Quality Advisory Services for Thailand only  comments