63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
Home Disclosure

Disclosure

Disclosure Statement

The contents of this web site and blog is written and/or edited by staff of SEA Consulting Co.,Ltd.

Not so often, but in all cases, the compensation we receive as an affiliate marketer to provide opinion on products, services, websites and various other topics does NOT affect the topics or posts we make in this blog.

We abide by word of mouth marketing standards and believe in honesty of relationship, opinion and identity.

Unlike so many who promote Internet marketing products, We are NOT a product launch monger who promotes ever product – good or bad – that hits the market.

The views and opinions expressed on this blog are purely our own. We always provide our honest opinions, findings, beliefs, or experiences on those topics or products.

In rare cases, we will mention products that we have not directly reviewed. However, this only occurs when we are familiar with the manufacturer’s previous products and are satisfied that he or she produces only high-quality goods. Regardless, We will mention if and when we do not have direct experience with the product.

Any product claim, statistic, quote or other representation about a product or service should be verified with the manufacturer, provider or party in question.