63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
Home Business Consulting Cleaning Industry Training Standards (CITS)
formats

Cleaning Industry Training Standards (CITS)

cits_logo ในเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรม ISSA มีมาตราฐานรับรองหลักสูตรที่เรียกว่า Cleaning Industry Training Standards (CITS) ซึ่งเป็นการจัดทำ มาตรฐานการฝึกอบรมงานทำความสะอาด ให้ระบบการฝึกอบรมโดยภาพรวม ระดับของการสอบ แบ่งออกเป็น สองระดับคือ

ระดับที่หนึ่ง CITS Professional 101 เป็นการสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการเข้ามาเป็นพนักงานทำความสะอาดในระดับปฏิบัติการ เนื้อหาที่ทำการสอนและสอบจะเป็นสิ่งต่างๆที่ต้องรู้เป็นพื้นฐาน ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดในภาคปฏิบัติเลย

ระดับที่สอง CITS Advance Pro ผู้เรียนและสอบ จะต้องผ่าน CITS Professional 101 แล้วเท่านั้น ในหลักสูตรระดับ Advance Pro นี้จะสอนเจาะลึกลงในภาคปฏิบัติ เน้นที่ความถูกต้องของขั้นตอน หัวข้อที่มีในระบบมีรายการเช่น

  • การทำความสะอาด ห้องน้ำ สุขภันฑ์
  • การทำความสะอาดในโรงพยาบาล
  • การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
  • การดูแลพื้นประเภทต่างๆ
  • การทำความสะอาดทั่วไป

imagesศูนย์ความรู้การทำความสะอาดแห่งประเทศไทย (Thailand Cleaning Knowledge Center – TCKC) ร่วมกับ เอสอีเอ คอนซัลติ้ง (SEA Consulting) ซึ่งได้รับความไว้วางใจ และถูกแต่งตั้งให้เป็น  CITS Accredited Certification Trainer (A.C.T.) จาก ISSA ซึ่งเป็นการอนุมัติ ให้เป็น ผู้ให้การฝึกอบรม(Certified Trainer) อย่างเป็นทางการ ซึ่งในการอบรมนั้นจะใช้เนื้อหาเฉพาะหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง (ISSA Verified Courses) แล้วทั้งสิ้น