63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
Home Privacy

Privacy

Privacy Statement

TheSEAconsulting.com has created this privacy statement in order to demonstrate our firm commitment to privacy. The following discloses our information gathering and dissemination practices for this website: TheSEAconsulting.com.

We may use your IP address to help diagnose problems with our server, and to administer our Web site.

This site contains links to other sites. TheSEAconsulting.com is not responsible for the privacy practices or the content of such Web sites.

TheSEAconsulting.com employs the services of P.K.Enterprise for the TheSEAconsulting.com Newsletter and contents. P.K.Enterprise and TheSEAconsulting.com agree not to sell or rent the email addresses of any TheSEAconsulting.com Newsletter subscriber to any third party.

Public Forums
This site may make chat rooms, forums, message boards, and/or news groups available to its users. Please remember that any information that is disclosed in these areas becomes public information and you should exercise caution when deciding to disclose your personal information.

Choice/Opt-Out
This site gives users an option for removing their information from our mailing list database to not receive future communications or to no longer receive our product and service. You can let us know by clicking here.

Contacting the Web Site
If you have any questions about this privacy statement, the practices of this site, or your dealings with this Web site, feel free to contact us by clicking here.